Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne konanie

Správne konanie podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Koniarovce, Koniarovce č. 183, 956 13  alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk, v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

_________________________________________________________________________________

Číslo konania:  105/2019

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Koniarovce, kat. územie Koniarovce

Plánovaný rozsah výrubu: smrek  2 ks                                        

Parcelné číslo pozemku: 424  zastavané plochy a nádvoria

Požadované obdobie výrubu: od 18.03.2019 do 31.03.2019

Dátum zverejnenia informácie: 04.03.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

__________________________________________________________________________________

Číslo konania:  73/2019

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Koniarovce, kat. územie Koniarovce

Plánovaný rozsah výrubu: jedľa 1 ks                                        

Parcelné číslo pozemku: 29/3  zastavané plochy a nádvoria

Požadované obdobie výrubu: od 01.03.2019 do 31.03.2019

Dátum zverejnenia informácie: 22.02.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

__________________________________________________________________________________

Číslo konania:  62/2018

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Koniarovce, kat. územie Koniarovce

Plánovaný rozsah výrubu: smrek 1 ks                                        

Parcelné číslo pozemku: 248 záhrada

Požadované obdobie výrubu: od 25.02.2018 do 31.03.2018

Dátum zverejnenia informácie: 14.02.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

________________________________________________________________________________

Číslo konania:  6/2018

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Koniarovce, kat. územie Koniarovce

Plánovaný rozsah výrubu: breza 1 ks                                        

Parcelné číslo pozemku: 248 záhrada

Požadované obdobie výrubu: od 15.01.2018 do 28.02.2018

Dátum zverejnenia informácie: 03.01.2018

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

__________________________________________________________________________________

Číslo konania:  365/2016

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Topoľčany, kat. územie Topoľčany

Plánovaný rozsah výrubu: okrasná čerešňa 21 ks
                                                 javor 4 ks
                                                 jarabina 2 ks
                                                 lipa 3 ks
                                                 krovité porasty smrek 5 x 1,5 m

Parcelné číslo pozemku: 1692

Požadované obdobie výrubu: od 01.11.2016 do 31.03.2017

Dátum zverejnenia informácie: 10.10.2016

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

________________________________________________________________________________

Číslo konania:  521/2015

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Koniarovce, kat. územie Koniarovce

Plánovaný rozsah výrubu: smrek 2 ks

Parcelné číslo pozemku: 1538

Požadované obdobie výrubu: od 15.10.2015 do 30.11.2015

Dátum zverejnenia informácie: 1.10.2015

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

__________________________________________________________________________________

Číslo konania:  111/2014

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Koniarovce, kat. územie Koniarovce

Plánovaný rozsah výrubu: lipa veľkolistá 2 ks

Parcelné číslo pozemku: 86/2

Požadované obdobie výrubu: od 1.3.2014 do 31.3.2014

Dátum zverejnenia informácie: 20.2.2014

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

_________________________________________________________________________________

Číslo konania:  47/2014

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Koniarovce, kat. územie Koniarovce

Plánovaný rozsah výrubu: breza 2 ks

Parcelné číslo pozemku: A 80

Požadované obdobie výrubu: od 1.2.2014 do 28.2.2014

Dátum zverejnenia informácie: 21.1.2014

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

_________________________________________________________________________________

Číslo konania:  354/2013

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Koniarovce, kat. územie Koniarovce

Plánovaný rozsah výrubu: borovica hodvábna 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 82

Požadované obdobie výrubu: od 1.11.2013 do 30.11.2013

Dátum zverejnenia informácie: 23.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

_________________________________________________________________________________

Číslo konania:  323/2013

Predmet konania:  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov na území obce Koniarovce, kat. územie Koniarovce

Plánovaný rozsah výrubu: smrek 1 ks

Parcelné číslo pozemku: 249

Požadované obdobie výrubu: od 1.11.2013 do 30.11.2013

Dátum zverejnenia informácie: 7.10.2013

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní:
do 7 dni od zverejnenia informácie písomne alebo elektronicky na adresu: obeckoniarovce@zoznam.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár


Úvodná stránka