Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Erb obce

Erb obce

O vzniku erbu Koniarovce

Cez dedinu Koniarovce rieka Nitra tečie.
Aby pánom nehrozilo žiadne nebezpečie-prievozník ich na druhý breh vozil v malej lodi,
a keď prešiel, tak sa kočiar cez plytčinu brodil.
To, aby sa kočiš s kočom v rieke neprevrátil
a aby si dámy cestou nezmáčali šaty,
nuž si panstvo posadalo radšej pohodlne,
veď nebolo blízko mosta - tak sa viezli v člne.
Dedina sa v histórii do dnešných dní hlási.
Jej znak preto pripomína staré zašle časy.
V modrom erbe ako symbol prievozník je stále.
Pozerá sa na breh rieky v zlatej loďke malej...

 

Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,
d) na budovách, kde má sídlo obecný úrad,
e) na označenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce
h) na rovnošatách členov obecného hasičského zboru,
i) na označenie vozidiel obce, obecného hasičského zboru,
j) v miestnych novinách.
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


Úvodná stránka