Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 24
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
266/2019Rímskokatolícka cirkev Farnosť Preseľany, Preseľany 67, 95612 PreseľanyNájomná zmluvaPrenájom pozemku za účelom zrealizovania projektu Obnova VP pri cintoríne v Obci Koniarovce0,00 €11.10.2019nestanovený
264/2019PROSPECT, spol. s r.o., J.Simora 5, 940 01 Nové ZámkyRámcová zmluvaRecyklácia drobného stavebného odpadu, úprava vzájomných práv a povinností0,00 €9.10.2019nestanovený
258/2019Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku maloodber č.1110580Záväzok dodávateľa poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny0,00 €21.9.2019nestanovený
227/2019PROUNION, a.s., Piaristická 2, 94901 NitraZmluva o dielo na spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, manažment VO a implementáciu projektov v rámci výziev MAS 2014-2020Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, externý manažment, manžment procesu VO0,00 €2.8.2019nestanovený
169/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava3Zmluva č.149 581 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPZ SRÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie1 400,00 €14.5.2019nestanovený
163/2019Ing.Ervín Ďurka, 958 52 Žabokreky nad Nitrou 111Zmluva o odbere a odvoze kuchynského odpadu a bývalých potravínOdber a odvoz kuchynského odpadu a bývalých potravín0,00 €24.4.2019nestanovený
143/2019Oľga Mencelová, 956 13 KoniarovceDohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obecÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec0,00 €30.3.2019nestanovený
142/2019Jaroslav Matušík, 956 13 Koniarovce 294Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení menších obecných služieb0,00 €30.3.2019nestanovený
120/2019Komensky s.r.o., Park Mládeže 1/360, 04001 KošiceZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomÚprava práv a povinností pri zabezpečení ochrany osobných údajov0,00 €15.3.2019nestanovený
115/2019Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 15Záložná zmluva č. 0073-PRB 2017 ZUzavretie záložnej zmluvy na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie májomných bytov č. 0073-PRB /2017 98 810,00 €12.3.2019nestanovený
110/2019Wustenrot poisťovňa a.s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26Poistná zmluvaPoistenie majetku RD súpisné číslo 312, 313, 314 528,00 €7.3.2019nestanovený
98/2019UPSVR Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 95501 TopoľčanyDohoda číslo 19 18 052 1Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť 319,26 €27.2.2019nestanovený
86/2019Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 BratislavaZmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátovPoskytovanie dôveryhodnej služby - mandátny certifikát 105,60 €16.2.2019nestanovený
76/2019Prima Banka Slovensko a.s., Hodžová 11, 010 11 ŽilinaZmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.30/2019Vinkulovanie peňažných prostriedkov v prospech ŠFRB1 770,72 €16.2.2019nestanovený
58/2019Ing.Oľga Beláková, Malinova 4145/42, 95501 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 600,00 €2.2.2019nestanovený
Položky 1-15 z 24
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 32
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
364/2018KARENIS s.r.o., Ružová 20, 949 01 NitraZmluva o zabezpečení úloh pracovnej zdravotnej službyZabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre objednávateľa0,00 €22.12.2018nestanovený
353/2018Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/1, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynuZáväzok dodávateľa zabezpečiť pre odberateľa združenú dodávku plynu0,00 €15.12.2018nestanovený
355/2018Prima Banka Slovensko a.s., Hodžová 11, 010 11 ŽilinaZmluva o termínovanom úvere č.30/011/18Poskytnutie úveru bankou klientovi50 000,00 €15.12.2018nestanovený
352/2018Základná škola s materskou školou Preseľany 580, 95612 PreseľanyDohoda o prenájme telocvičnePrenájom priestorov veľkej telocvične ZŠ s MŠ Preseľany0,00 €15.12.2018nestanovený
400/113/2017Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 3Záložná zmluva č. 400/113/2017Uzavretie záložnej zmluvy na základe Zmluvy o poskytnutí podpory/Úverovej zmluvy o úvere č.400/113/20170,00 €7.12.2018nestanovený
320/2018Prima Banka Slovensko a.s., Hodžová 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie bežného účtu0,00 €3.11.2018nestanovený
6/2018Erika Gálová, Preseľany 59, 956 12Podnájomná zmluva 6/2018Podnájom dvojizbového bytu R3.2 118,56 €1.11.2018nestanovený
5/2018Ivan Hupka, Koniarovce 207, 956 13Podnájomná zmluva č.5/2018Podnájom trojizbového bytu R3.1 167,49 €1.11.2018nestanovený
4/2018Renáta Barborová, Źupkov 76, 966 71Podnájomná zmluva č.4/2018Podnájom dvojizbového domu R2.2 118,56 €1.11.2018nestanovený
3/2018Peter Riegel, Koniarovce 5Podnájomná zmluva č.3/2018Podnájom trojizbového bytu R2.1 167,49 €1.11.2018nestanovený
2/2018Eva Bencová, Koniarovce 155Podnájomná zmluva č.2/2018Podnájom dvojizbového bytu R1.2 118,56 €1.11.2018nestanovený
1/2018Igro Kováč, Nitrianska Streda 120Podnájomná zmluva č.1/2018Podnájom trojizbového bytu R1.1 167,49 €1.11.2018nestanovený
20181LEGA a.s., Gen.Svobodu 17, 94106 KomjaticeNájomná zmluva č.20181Užívanie 6 nájomných bytov v troch rodinných domoch v obci Koniarovce 590,24 €30.10.2018nestanovený
315/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.18/18/012/21Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec0,00 €1.1.2019nestanovený
300/2018Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 94901 NitraZmluva o dielo 3/2018Uskutočnenie stavby Rekonštrukcia miestnych komunikácií cesta č.1 a cesta č.2 53 460,00 €18.10.2018nestanovený
Položky 1-15 z 32
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 28
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
372/7/2017Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce 23, 95613 KoniarovceNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy1 339,00 €3.1.2018nestanovený
372/6/2017Ladislav Macho, Preseľany 40, 95612 PreseľanyNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy2 210,00 €3.1.2018nestanovený
372/5/2017Milan Benca, Koniarovce 52, 95613 KoniarovceNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy 663,00 €3.1.2018nestanovený
372/4/2017Michal Jamrich- JM Cars service, Štúrová 439/41, 95611 LudaniceNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy1 482,00 €3.1.2018nestanovený
372/3/2017SIHA Šiška Miroslav, Nitrianska 284, 95613 HrušovanyNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy1 521,00 €3.1.2018nestanovený
372/2/2017ENEPA spol.s.r.o., 95613 Koniarovce č.114Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy1 690,00 €3.1.2018nestanovený
372/1/2017Miloš Mekýš, Kovarce 194, 95615 KovarceNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy 767,00 €3.1.2018nestanovený
369/2017ELT Management Company Slovakia s.r.o., Vajnorská 171/A, 83104 BratislavaZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAZriadenie zberného miesta pre zber pneumatík0,00 €30.12.2017nestanovený
31/2017Ing.Zuzana Zerdahelyi, Letomostie 7, 94072 Nové ZámkyZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta15,00 €24.11.2017nestanovený
304/2017UPSVR Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 95501 TopoľčanyDohoda č.3/§52/2017/PZ VAOTP-3Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 287,46 €6.10.2017nestanovený
245/2017EUROPA GROUP s.r.o., 95613 Hrušovany 133Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prácZáväzok zhotoviteľa zrealizovať stavebné práce na budove patriacej obci Koniarovce47 500,00 €15.8.2017nestanovený
239/2017ŠFRB, Lamačská cesta č.8, 83304 Bratislava 37Zmluva o úverePoskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na obstaranie nájomného bytu v RD kúpou 183 510,00 €12.8.2017nestanovený
241/2017Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 81005 Bratislava15, Nám.Slobody 6Zmluva č.0074-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostiPoskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie12 070,00 €12.8.2017nestanovený
240/2017Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 81005 Bratislava15, Nám.Slobody 6Zmluva č.0073-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovPoskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie98 810,00 €12.8.2017nestanovený
227/2017Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elek.zariadeniaZáväzok prevádzkovateľa o pripojenie do distribučnej sústavy0,00 €8.8.2017nestanovený
Položky 1-15 z 28
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
427/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.16/18/010/22 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 násl.zákona 417/2013 Z.z.Aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €13.12.2016nestanovený
309/2016Gabriela Pánska, 95146 PodhoranyZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom miesta na pohrebisku15,00 €9.12.2016nestanovený
68Ľubomír Arpáš, 95503 Topoľčany, Bazovského 2355/7Zmluva o prenájme miesta na pohrebiskuNájom za hrobové miesto15,00 €24.11.2016nestanovený
292Marián Kuna, 956 13 Koniarovce 146Zmluva o prenájme miesta na pohrebiskuNájom za hrobové miesto30,00 €24.11.2016nestanovený
397/2016Základná škola s materskou školou Preseľany 580, 95612 PreseľanyDohoda o prenájme telovičniPrenájom priestorov veľkej telocvične11,60 €11.11.2016nestanovený
396/2016Základná škola s materskou školou Preseľany 580, 95612 PreseľanyDohoda o prenájme telovičniPrenájom priestorov veľkej telocvične0,00 €11.11.2016nestanovený
393/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.26/§50j/NS2016Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti4 226,58 €9.11.2016nestanovený
226/2016Michal Petrík, 951 44 Výčapy OpatovceNájomná zmluvaPrenájom poľnohospodárskeho pozemku1,00 €25.6.2016nestanovený
244/2016Ing.Jozef Ďurica UNI KREDIT, B.Nemcovje 8, 97401 Banská BystricaZmluva o poskytnutí odbornej praxeOdborná prax v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce0,00 €4.6.2016nestanovený
198/2016Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikáciíDohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickej komunikácií0,00 €26.4.2016nestanovený
186/2016Ing.Oľga Beláková, Malinová 4154/42, 95501 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2015 600,00 €18.4.2016nestanovený
181/2016EUROPA GROUP s.r.o., 95613 Hrušovany 133Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prácRealizácia stavebných prác - stavebné úpravy kultúrneho domu 168 498,97 €14.4.2016nestanovený
29/2016Alžbeta Vargová, 956 13 Koniarovce 67Zmluva o prenájme miesta na pohrebiskuNájom za hrobové miesto15,00 €7.4.2016nestanovený
168/2016ZsVS a.s., Nábrežie za Hadrocentrálou4, 949 60 NITRA, OZ TopoľčanyDodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní č.40/07/01964/10Prevádzkovanie verejného vodovodu0,00 €2.4.2016nestanovený
164/2016Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie do distribučnej sústavy0,00 €1.4.2016nestanovený
Položky 1-15 z 25
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 71
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
349/2015Združenie miest a obcí, Tribečsko inovecký región, Nám.M.R.Štefánika 1, 95501 TopoľčanyPríkazná zmluva č.3/2014Vykonanie verejného obstarávania na poistenie majetku0,00 €16.6.2015nestanovený
340/2015HASIL-HD, s.r.o, 95613 Hrušovany č.133Zmluva o dielo na zhotovenia stavebných prácZáväzok zhotoviteľa zrealizovať stavebné práce - spevnenie podlažia nosných múrov5 566,75 €10.6.2015nestanovený
24/2015Beáta Berecová, 95143 Jelšovce 243Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €3.6.2015nestanovený
8/2015Igor Nitriansky, Trenčianske TepliceZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €3.6.2015nestanovený
309/2015Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaDodatok č.4 k Zmluve o nájme pozemku ev.č.0935/1997 zo dňa 10.12.1997Nájom pozemku KNC prc.č. 23400,00 €20.5.2015nestanovený
280/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dodatok č.4 k Dohode zo dňa 27.02.2014Zabezpečiť vykonávanie aktivačnej činnosti0,00 €8.5.2015nestanovený
278/2015ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky 95141Dodatok k zmluve o zabezpečení komplexného nakladania s odpadmiZabezpečenie komplexného nakladania s odpadmi0,00 €8.5.2015nestanovený
249/2015Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva č. 107967 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fonduÚprava zmluvných podmienok pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie 120 146,07 €5.5.2015nestanovený
259/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.30/§51/2015Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolvenstskej praxe0,00 €30.4.2015nestanovený
248/2015Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 84101 BratislavaPoistná zmluva skupinového úrazového poistenia č.9101600205Úrazové poistenie - aktivačná činnnosť evidovaných nezamestnaných15,15 €25.4.2015nestanovený
242/2015Helena Jančovičová, D.Jurkoviča, 95501 TopoľčanyKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti - pozemok 100,00 €22.4.2015nestanovený
240/2015Magdaléna Števiarová, Na Hôrke 48/6, 949 11 NitraKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti - pozemok 330,00 €22.4.2015nestanovený
238/2015LEGA a.s., Gen.Svobodu 17, 94106 KomjaticeZmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva 6 bytov umiestnených v3 rodinných domochRealizácia výstavby domov na náklady predávajúceho a po ich dokončení a zaplatení prevod do vlastníctva obce0,00 €17.4.2015nestanovený
209/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.5/2015/§ 54-VZÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest3 082,56 €31.3.2015nestanovený
205/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.19/§52a/2015Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby0,00 €27.3.2015nestanovený
Položky 46-60 z 71
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 77
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
29/2015Business commercial finance, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97403 Banská BystricaZmluva o dodávke plynu OcUOpakované dodávky plynu pre maloodberateľov3 888,00 €15.1.2015nestanovený
38/2014Anastázia Hillová, Palárikova 2783/28, 95501 TopoľčanyZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €31.12.2014nestanovený
160/2014Ľudmila Martonková, 95613 Koniarovce 131Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €1.1.2014nestanovený
607/2014Business commercial finance, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97403 Banská BystricaZmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatie zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrinyZáväzok dodávateľa dodávať elektrinu0,00 €20.12.2014nestanovený
134/2014Eva Naštická, Bernoláková 1511/14, 95501 TopoľčanyZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €11.12.2014nestanovený
35/2014Anastázia Košecká, Štúrová 393/14, 956 11 Ludanice Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €2.12.2014nestanovený
272/2014Gabriela Pacoňová, 956 13 Koniarovce č.16Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €2.12.2014nestanovený
262/2014Gabriela Pacoňová, 956 13 Koniarovce č.16Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €2.12.2014nestanovený
193/2014Gabriela Pacoňová, 956 13 Koniarovce č.16Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €2.12.2014nestanovený
140/2014Gabriela Pacoňová, 956 13 Koniarovce č.16Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €2.12.2014nestanovený
101/2014Dobrušová Fabová, 95613 Koniarovce č.62Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €29.11.2014nestanovený
100/2014Dobrušová Fabová, 95613 Koniarovce č.62Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €29.11.2014nestanovený
50/2014Eleonóra Seifertová, 956 13 Koniarovce č.152Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €28.11.2014nestanovený
87/2014Eva Petrikovičová, 95613 Hrušovany č.202Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €28.11.2014nestanovený
278/2014Miloš Candrák, 95612 PreseľanyZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto45,00 €26.11.2014nestanovený
Položky 1-15 z 77
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:79/2013
Zmluvná strana 1:Obec Koniarovce, Koniarovce č.183, 956 13 Koniarovce
Zmluvná strana 1 IČO:00699233
Zmluvná strana 2:Vladimír Trenčanský
Zmluvná strana 2 IČO:
Názov:Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Koniarovce
Predmet:Nájom za hrobové miesto
Cena *:30,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:19.11.2013
Dátum zverejnenia zmluvy:19.11.2013
Dátum účinnosti zmluvy:1.10.2013
Dátum ukončenia zmluvy:1.10.2023
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Miroslav Konštiak
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
9/2012Munup Selmani, 024 01 Kysucké Nové MestoNájomná zmluvaPrenájom priestorov 500,00 €1.5.2012nestanovený
8/2012Peter Paška, 956 13 Koniarovce č. 291Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti 885,50 €1.1.201331.12.2014
7/2012Mgr.Milan Krajčovič, 951 45 Horné LefantovceNájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti č. 211 254,00 €1.1.201331.12.2014
6/2012Ladislav Macho, 956 12 Preseľany 40Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti2 145,00 €1.1.201331.12.2014
5/2012Milan Benca, 95613 Koniarovce č. 52Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti 561,00 €1.1.201331.12.2014
4/2012Jarolím Gregora, 956 12 Belince 88Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti 649,00 €1.1.201331.12.2014
3/2012Miroslav Šiška-SIHA, 95613 Hrušovany 284Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti1 287,00 €1.1.201331.12.2014
2/2012ENEPA spol.s.r.o., 95613 Koniarovce č.114Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti1 430,00 €1.1.201331.12.2014
1/2012Ing.Jozef Domanický DOMANICKÝ, 956 12 Preseľany č.539Zmluva o dielo č. 01/2012Vybudovanie verejného priestranstva - Koniarovce19 807,88 €1.4.2013nestanovený
151308000Weby Group, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 ZvolenZmluva o poskytovaní služiebWeb stránka obce 447,60 €7.11.2012nestanovený
285/2012Ing.Oľga Beláková, Malinová 4154/42, 95501 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2011 500,00 €3.5.2012nestanovený
16/2012Obec SolčanyZmluva o vstupe obce Koniarovce do spoločného obecného úradu v SolčanochSpoločný stavebný úrad0,00 €1.1.2012nestanovený


Úvodná stránka