Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 28
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
400/113/2017Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 3Záložná zmluva č. 400/113/2017Uzavretie záložnej zmluvy na základe Zmluvy o poskytnutí podpory/Úverovej zmluvy o úvere č.400/113/20170,00 €7.12.2018nestanovený
320/2018Prima Banka Slovensko a.s., Hodžová 11, 010 11 ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie bežného účtu0,00 €3.11.2018nestanovený
6/2018Erika Gálová, Preseľany 59, 956 12Podnájomná zmluva 6/2018Podnájom dvojizbového bytu R3.2 118,56 €1.11.2018nestanovený
5/2018Ivan Hupka, Koniarovce 207, 956 13Podnájomná zmluva č.5/2018Podnájom trojizbového bytu R3.1 167,49 €1.11.2018nestanovený
4/2018Renáta Barborová, Źupkov 76, 966 71Podnájomná zmluva č.4/2018Podnájom dvojizbového domu R2.2 118,56 €1.11.2018nestanovený
3/2018Peter Riegel, Koniarovce 5Podnájomná zmluva č.3/2018Podnájom trojizbového bytu R2.1 167,49 €1.11.2018nestanovený
2/2018Eva Bencová, Koniarovce 155Podnájomná zmluva č.2/2018Podnájom dvojizbového bytu R1.2 118,56 €1.11.2018nestanovený
1/2018Igro Kováč, Nitrianska Streda 120Podnájomná zmluva č.1/2018Podnájom trojizbového bytu R1.1 167,49 €1.11.2018nestanovený
20181LEGA a.s., Gen.Svobodu 17, 94106 KomjaticeNájomná zmluva č.20181Užívanie 6 nájomných bytov v troch rodinných domoch v obci Koniarovce 590,24 €30.10.2018nestanovený
315/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.18/18/012/21Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec0,00 €1.1.2019nestanovený
300/2018Cesty, s.r.o., Cabajská 28, 94901 NitraZmluva o dielo 3/2018Uskutočnenie stavby Rekonštrukcia miestnych komunikácií cesta č.1 a cesta č.2 53 460,00 €18.10.2018nestanovený
288/2018Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaNájomná zmluva (pozemok)Nájom pozemku KNC parc.č.2340 v KU Preseľany na umiestnenie a užívanie technologického zariadenia1 754,95 €10.10.2018nestanovený
281/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.18/18/010/3 uzatvorené podľa §10 ods.3, ods.9 a násl.zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníAplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v praxi0,00 €28.9.2018nestanovený
272/2018LEGA, a.s., Gen.Svobodu 17, 941 06 KomjaticeKúpna zmluva č.2/2018Odplatný prevod vlastníckeho práva k Rodinným domom a technickej vybavenosti z výlučného vlastníctva predávajúceho do výlučneho vlastníctva kupujúceho 303 375,92 €19.9.2018nestanovený
253/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 90031 StupavaZmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie sprostredovateľa spracovaním osobných údajov za podmienok dohodnutých v zmluve0,00 €7.9.2018nestanovený
Položky 1-15 z 28
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 28
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
372/7/2017Mäso údeniny - Alexander Jankovič, Koniarovce 23, 95613 KoniarovceNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy1 339,00 €3.1.2018nestanovený
372/6/2017Ladislav Macho, Preseľany 40, 95612 PreseľanyNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy2 210,00 €3.1.2018nestanovený
372/5/2017Milan Benca, Koniarovce 52, 95613 KoniarovceNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy 663,00 €3.1.2018nestanovený
372/4/2017Michal Jamrich- JM Cars service, Štúrová 439/41, 95611 LudaniceNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy1 482,00 €3.1.2018nestanovený
372/3/2017SIHA Šiška Miroslav, Nitrianska 284, 95613 HrušovanyNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy1 521,00 €3.1.2018nestanovený
372/2/2017ENEPA spol.s.r.o., 95613 Koniarovce č.114Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy1 690,00 €3.1.2018nestanovený
372/1/2017Miloš Mekýš, Kovarce 194, 95615 KovarceNájomná zmluva o prenájme nebytových priestorovPrenájom budovy 767,00 €3.1.2018nestanovený
369/2017ELT Management Company Slovakia s.r.o., Vajnorská 171/A, 83104 BratislavaZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAZriadenie zberného miesta pre zber pneumatík0,00 €30.12.2017nestanovený
31/2017Ing.Zuzana Zerdahelyi, Letomostie 7, 94072 Nové ZámkyZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta15,00 €24.11.2017nestanovený
304/2017UPSVR Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 95501 TopoľčanyDohoda č.3/§52/2017/PZ VAOTP-3Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb 287,46 €6.10.2017nestanovený
245/2017EUROPA GROUP s.r.o., 95613 Hrušovany 133Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prácZáväzok zhotoviteľa zrealizovať stavebné práce na budove patriacej obci Koniarovce47 500,00 €15.8.2017nestanovený
239/2017ŠFRB, Lamačská cesta č.8, 83304 Bratislava 37Zmluva o úverePoskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na obstaranie nájomného bytu v RD kúpou 183 510,00 €12.8.2017nestanovený
241/2017Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 81005 Bratislava15, Nám.Slobody 6Zmluva č.0074-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenostiPoskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie12 070,00 €12.8.2017nestanovený
240/2017Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 81005 Bratislava15, Nám.Slobody 6Zmluva č.0073-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytovPoskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou dotácie98 810,00 €12.8.2017nestanovený
227/2017Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elek.zariadeniaZáväzok prevádzkovateľa o pripojenie do distribučnej sústavy0,00 €8.8.2017nestanovený
Položky 1-15 z 28
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 25
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
427/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.16/18/010/22 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 násl.zákona 417/2013 Z.z.Aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €13.12.2016nestanovený
309/2016Gabriela Pánska, 95146 PodhoranyZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom miesta na pohrebisku15,00 €9.12.2016nestanovený
68Ľubomír Arpáš, 95503 Topoľčany, Bazovského 2355/7Zmluva o prenájme miesta na pohrebiskuNájom za hrobové miesto15,00 €24.11.2016nestanovený
292Marián Kuna, 956 13 Koniarovce 146Zmluva o prenájme miesta na pohrebiskuNájom za hrobové miesto30,00 €24.11.2016nestanovený
397/2016Základná škola s materskou školou Preseľany 580, 95612 PreseľanyDohoda o prenájme telovičniPrenájom priestorov veľkej telocvične11,60 €11.11.2016nestanovený
396/2016Základná škola s materskou školou Preseľany 580, 95612 PreseľanyDohoda o prenájme telovičniPrenájom priestorov veľkej telocvične0,00 €11.11.2016nestanovený
393/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.26/§50j/NS2016Úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti4 226,58 €9.11.2016nestanovený
226/2016Michal Petrík, 951 44 Výčapy OpatovceNájomná zmluvaPrenájom poľnohospodárskeho pozemku1,00 €25.6.2016nestanovený
244/2016Ing.Jozef Ďurica UNI KREDIT, B.Nemcovje 8, 97401 Banská BystricaZmluva o poskytnutí odbornej praxeOdborná prax v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce0,00 €4.6.2016nestanovený
198/2016Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikáciíDohoda o právach a povinnostiach zmluvných strán pri elektronickej komunikácií0,00 €26.4.2016nestanovený
186/2016Ing.Oľga Beláková, Malinová 4154/42, 95501 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2015 600,00 €18.4.2016nestanovený
181/2016EUROPA GROUP s.r.o., 95613 Hrušovany 133Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prácRealizácia stavebných prác - stavebné úpravy kultúrneho domu 168 498,97 €14.4.2016nestanovený
29/2016Alžbeta Vargová, 956 13 Koniarovce 67Zmluva o prenájme miesta na pohrebiskuNájom za hrobové miesto15,00 €7.4.2016nestanovený
168/2016ZsVS a.s., Nábrežie za Hadrocentrálou4, 949 60 NITRA, OZ TopoľčanyDodatok č.1 k zmluve o prevádzkovaní č.40/07/01964/10Prevádzkovanie verejného vodovodu0,00 €2.4.2016nestanovený
164/2016Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie do distribučnej sústavy0,00 €1.4.2016nestanovený
Položky 1-15 z 25
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 71
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
36/2016Ivan Kozár, 95613 Koniarovce 229Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služiebPredmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody0,00 €16.1.2016nestanovený
649/2015AK CSANDA-PITERKA s.r.o., Riečna 2, 94901 NitraZmluva o dieloVypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií1 680,00 €31.12.2015nestanovený
639/7/2015Juraj Gála, 95141 Lužianky, Korytovská 3 Nájomná zmluvaPrenájom budovy 605,00 €17.12.2015nestanovený
639/6/2015Milan Benca, 956 13 Koniarovce 52Nájomná zmluvaPrenájom budovy 561,00 €17.12.2015nestanovený
639/5/2015Michal Jamrich - JM Cers service, 956 11 Ludanice 439/41Nájomná zmluvaPrenájom budovy1 254,00 €17.12.2015nestanovený
639/4/2015Ladislav Macho, 95612 Preseľany 40Nájomná zmluvaPrenájom budovy2 145,00 €17.12.2015nestanovený
639/3/2015Miroslav Šiška - SIHA, 95613 Hrušovany 284Nájomná zmluvaPrenájom budovy1 287,00 €17.12.2015nestanovený
639/2/2015Alexander Jankovič, 95613 Koniarovce č.23Nájomná zmluvaPrenájom budovy1 133,00 €17.12.2015nestanovený
639/1/2015Miloš Mekýš, 95615 Kovarce 194Nájomná zmluvaPrenájom budovy 649,00 €17.12.2015nestanovený
639/2015ENEPA spol.s.r.o., 95613 Koniarovce č.114Nájomná zmluvaPrenájom budovy 1 430,00 €17.12.2015nestanovený
637/2015LEGA a.s., Gen.Svobodu 17, 94106 KomjaticeNájomná zmluva na pozemkyPrenájom pozemkov na výstavbu bytoviek24,00 €17.12.2015nestanovený
636/2015LEGA a.s., Gen.Svobodu 17, 94106 KomjaticeDohoda o zrušení zmluvy o budúcej zmluveUkončenie zmluvy o budúcej zmluve zo dňa 15.4.20150,00 €17.12.2015nestanovený
616/2015Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01Dohoda č.15/18/010/19Aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi0,00 €8.12.2015nestanovený
588/2015Ing.Jozef Domanický DOMANICKÝ, 956 12 Preseľany č.539Zmluva o dieloVýmena okien na Kultúrnom dome25 070,59 €13.11.2015nestanovený
587/2015Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyPripojenie do distribučnej sústavy16,78 €12.11.2015nestanovený
Položky 1-15 z 71
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 77
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
29/2015Business commercial finance, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97403 Banská BystricaZmluva o dodávke plynu OcUOpakované dodávky plynu pre maloodberateľov3 888,00 €15.1.2015nestanovený
38/2014Anastázia Hillová, Palárikova 2783/28, 95501 TopoľčanyZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €31.12.2014nestanovený
160/2014Ľudmila Martonková, 95613 Koniarovce 131Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €1.1.2014nestanovený
607/2014Business commercial finance, s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97403 Banská BystricaZmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatie zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrinyZáväzok dodávateľa dodávať elektrinu0,00 €20.12.2014nestanovený
134/2014Eva Naštická, Bernoláková 1511/14, 95501 TopoľčanyZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €11.12.2014nestanovený
35/2014Anastázia Košecká, Štúrová 393/14, 956 11 Ludanice Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €2.12.2014nestanovený
272/2014Gabriela Pacoňová, 956 13 Koniarovce č.16Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €2.12.2014nestanovený
262/2014Gabriela Pacoňová, 956 13 Koniarovce č.16Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €2.12.2014nestanovený
193/2014Gabriela Pacoňová, 956 13 Koniarovce č.16Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €2.12.2014nestanovený
140/2014Gabriela Pacoňová, 956 13 Koniarovce č.16Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €2.12.2014nestanovený
101/2014Dobrušová Fabová, 95613 Koniarovce č.62Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €29.11.2014nestanovený
100/2014Dobrušová Fabová, 95613 Koniarovce č.62Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €29.11.2014nestanovený
50/2014Eleonóra Seifertová, 956 13 Koniarovce č.152Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €28.11.2014nestanovený
87/2014Eva Petrikovičová, 95613 Hrušovany č.202Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €28.11.2014nestanovený
278/2014Miloš Candrák, 95612 PreseľanyZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto45,00 €26.11.2014nestanovený
Položky 1-15 z 77
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 193
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
5/2013Eva KamenickáZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €1.1.20141.1.2024
40/2013Eva KamenickáZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €1.1.20141.1.2024
432/2013Alexander Jankovič, Koniarovce č. 23, 95613Kúpna zmluvaPozemok v K.ú. Koniarovce o výmere 11 m255,00 €14.12.2013nestanovený
261/2013Margita MatejováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €11.12.20131.10.2023
41/07/35688/2013Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NitraZmluva o prevádzkovaníPrevádzkovanie verejnej kanalizácie Koniarovce0,00 €5.12.2013nestanovený
290/2013Anna NémováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €5.12.20131.10.2023
289/2013Anna NémováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €5.12.20131.10.2023
84/2013Eva AdamcováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €3.12.20131.10.2023
85/2013Eva AdamcováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €3.12.20131.10.2023
194/2013Ľudovít KordošZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €27.11.20131.10.2023
133/2013Anna MičíkováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €22.11.20131.10.2023
301/2013Dáša ŠtefčíkováZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €22.11.201321.11.2023
144/2013Peter JankovičZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €1.10.20131.10.2023
143/2013Peter JankovičZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto15,00 €1.10.20131.10.2023
79/2013Vladimír TrenčanskýZmluva o prenájme miesta na pohrebisku KoniarovceNájom za hrobové miesto30,00 €1.10.20131.10.2023
Položky 1-15 z 193
Zmluvy » subjekt: Obec Koniarovce » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
9/2012Munup Selmani, 024 01 Kysucké Nové MestoNájomná zmluvaPrenájom priestorov 500,00 €1.5.2012nestanovený
8/2012Peter Paška, 956 13 Koniarovce č. 291Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti 885,50 €1.1.201331.12.2014
7/2012Mgr.Milan Krajčovič, 951 45 Horné LefantovceNájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti č. 211 254,00 €1.1.201331.12.2014
6/2012Ladislav Macho, 956 12 Preseľany 40Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti2 145,00 €1.1.201331.12.2014
5/2012Milan Benca, 95613 Koniarovce č. 52Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti 561,00 €1.1.201331.12.2014
4/2012Jarolím Gregora, 956 12 Belince 88Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti 649,00 €1.1.201331.12.2014
3/2012Miroslav Šiška-SIHA, 95613 Hrušovany 284Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti1 287,00 €1.1.201331.12.2014
2/2012ENEPA spol.s.r.o., 95613 Koniarovce č.114Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti1 430,00 €1.1.201331.12.2014
1/2012Ing.Jozef Domanický DOMANICKÝ, 956 12 Preseľany č.539Zmluva o dielo č. 01/2012Vybudovanie verejného priestranstva - Koniarovce19 807,88 €1.4.2013nestanovený
151308000Weby Group, s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 ZvolenZmluva o poskytovaní služiebWeb stránka obce 447,60 €7.11.2012nestanovený
285/2012Ing.Oľga Beláková, Malinová 4154/42, 95501 TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2011 500,00 €3.5.2012nestanovený
16/2012Obec SolčanyZmluva o vstupe obce Koniarovce do spoločného obecného úradu v SolčanochSpoločný stavebný úrad0,00 €1.1.2012nestanovený


Úvodná stránka